Revision FR 2000 godkänns

2012-01-12 00:00 Aktuellt ÅMV

ÅMV Production AB har genomgått revision av kvalitets- och miljöledningssystemet FR 2000 utan avvikelser och därmed godkänts i tre år. FR 2000 är ett ledningssystem innehållande kvalitet, miljö, ledning/organisation, arbetsmiljö samt brandskydd och kan likställas med ISO 9001 och ISO 14001. FR 2000 är kompatibelt med ISO 9001 och ISO 14001 och har ytterligare utvidgning genom brandskydd och ledningsrevision.