Attacus Power AB fördjupar samarbetet med ÅMV Production AB

2011-04-19 00:00 Aktuellt ÅMV

Attacus Power AB i Östersund tillverkar reservkraftverk för olika miljöer där elkraft måste tryggas för säker drift.  Företaget har under 2011 fördjupat sina affärer med ÅMV Production AB och belägger nu Åselefabriken med stor del av sitt behov av plåtlego.  ÅMV är nu preferred supplier på över 300 artiklar till Attacus Power. Det handlar bland annat om paneler, balkramar och tankar av olika slag.  ÅMVs breda kapacitet inom legoproduktion kombinerat med möjligheter till lackering utgör en styrka i dessa affärer.