I ett steg att minska sitt energibehov så deltar ÅMV i ett projekt till ökad energieffektivisering.

I nätverket utbyter företagen erfarenhet och hittar förbättringsmöjligheter då det gäller energi och miljö.
Delatagande i nätverket är ett bra sätt att främja företagens kokurrenskraft ekonomiskt, men det ger också en tydlig miljöprofil och ett stärkt varumärke, säger projektledaren Elin Söderberg vid Länsstyrelsen Västerbotten.

http://affarsliv24.vk.se/1915034/foretag-i-lanet-i-nytt-natverk