Historia

Åsele Mekaniska Verkstad AB (ÅMV) startades 1991 och i och med förvärvet av Scantec AB 1994 som sysslade med grovsmide och konstruktioner, utvecklades ÅMV till en plåtbearbetningsverkstad.

Historia

Åsele Mekaniska Verkstad AB (ÅMV) startades 1991 och i och med förvärvet av Scantec AB 1994 som sysslade med grovsmide och konstruktioner, utvecklades ÅMV till en plåtbearbetningsverkstad.

Under åren skaffade sig ÅMV en position i marknaden som en kunnig legoleverantör inom plåtsektorn. I syfte att kunna erbjuda allt större och mer avancerade arbeten utvecklades successivt ett samarbete med ytterligare en handfull företag, den så kallade Inlandsgruppen. En medveten satsning på gemensam marknadsutveckling inleddes 2001 och frukterna av denna började kunna skönjas med en expansion i slutet av 2001.

Den kraftiga expansionen i kombination med en sämre konjunktur ledde dock till att bolaget fick sättas i konkurs i februari 2002. Nya ägare köpte emellertid ut verksamheten från konkursboet genom nuvarande ÅMV Production AB vilket blev starten för ökade marknadssatsningar.

Därefter har ett flertal nya kunder tillkommit och försäljningen har ökat successivt under de senaste åren. ÅMV Production ABs satsning på hög kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet har inneburit att man levererar till många större företag.

Sedan 2012 så ingår vi i koncernen Storskogen.

Hör av dig

Skicka ett meddelande till oss med din fråga eller förfrågan. Vi hör av oss så snart vi kan. 

5 + 4 =