ÅMV Production AB Certifierat!

2009-02-19 09:31

ÅMV Production AB har 2009-02-12 certifierats enligt kraven för FR 2000 Verksamhetsledning. Certifieringen avser ledning av verksamheten, kvalitet och miljö och certifieringen är likvärdig ISO 9002 och ISO 14000.