Partners

För att möta marknadens ökade krav på mer komplexa systemlösningar samarbetar ÅMV med fem andra företag i inlandet, alla specialister på sitt område. Tillsammans bildar vi en stark resurs inom verkstadsindustrin med konkurrenskraftiga priser. Gruppen kallas för Inlandsgruppen. Alla företag arbetar enligt SS-EN 9000.

ELBK Svarv AB – skärande bearbetning
TIAB, Trailer Industrier AB – robotsvetsning
Åsele Elektromekanik AB – kablage
Gallac AB, Åsele – galvanisering