Stansning/Nibbling

Pullmax 730 med automation

CNC-styrd stans- och nibblingsmaskin:
Plåttjocklek upp till 6 mm.
Plåtdimensioner 1500*3000 mm

Stansning och nibbling med en mängd olika verktyg kan genomföras samt formning.

Stansutrustning finns för gälar samt kragning av hål.