ÅMV Production AB stärker sin organisation

2011-08-15 00:00 Aktuellt ÅMV

ÅMV Production AB har under augusti månad genomfört en organisationsförändring i samband med att ett arbete med att genomföra Lean-production inletts. Företaget har accepterats som deltagare i projektet Produktionslyftet som leds av Chalmers och Luleå tekniska universitet. Produktionslyftet pågår i 18 månader med avsikten att genomföra effektivare produktion. Ny produktionschef, planerare, utleveransansvarig och arbetsledare är utvalda.