ÅMV Production AB ökar produktionskapaciteten

2011-04-07 00:00 Aktuellt ÅMV

Företaget har i april månad inlett ett projekt där målet är att öka kapaciteten, förbättra leveransförmågan och öka produktkvaliteten. ÅMV etablerar ett effektivt produktionsupplägg som synliggör slöserier och avvikelser i såväl direkt produktion som i metodik och planering av produktionen. Hela företagets organisation, strukturer och logistik ses över för att skapa funktionalitet och optimalt kapacitetsutnyttjande i hela värdekedjan.