Efter noggrant övervägande och planering har Flexiheater AB nu fusionerats med ÅMV Production AB. 🤝 Detta är ett strategiskt steg för att stärka vår position på marknaden, bredda vår kompetens och förbättra vårt erbjudande till er, våra värderade kunder och leverantörer.

Det är viktigt för oss att understryka att varumärket Flexiheater, som ni känner till och litar på, kommer att fortsätta vara en central del av vår verksamhet. 🌟Produkterna, tjänsterna och den kvalitet som varumärket står för kommer att förbli oförändrade.

Flexiheater kommer att fortsätta erbjuda de innovativa och hållbara lösningarna inom tjältining som ni förväntar er, nu med ytterligare stöd och resurser från ÅMV Production AB.

Vad innebär detta?

🔹 Fortsatt kvalitet och innovation: Ni kommer att fortsätta få tillgång till samma högkvalitativa produkter och tjänster som tidigare, nu med förstärkt kapacitet och innovation genom sammanslagningen.

🔹 Utökad support och service: Med våra sammanslagna resurser kommer vi att kunna erbjuda ännu bättre kundsupport och servicetjänster.

🔹 Stabilitet och tillväxt: Denna fusion skapar en starkare grund för långsiktig stabilitet och tillväxt, vilket möjliggör förbättrade investeringar i forskning och utveckling samt i produktutbudet.

Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med er och att tillsammans bygga en ännu ljusare framtid. Om ni har några frågor eller funderingar kring detta meddelande eller vad fusionen innebär för er specifikt, tveka inte att kontakta oss!